King Edimelo

From Antigua and Barbuda Calypso
King Edimelo
Birth name Tyrone Thomas
Origin Antigua and Barbuda
Died (2020-04-17)April 17, 2020
Genres Calypso


Tyrone Thomas, also known as Edimelo is a two-time Calypso Monarch of Antigua and Barbuda.